Fråga Skrivknuten

Har du frågor om läs-, skriv- eller räknesvårigheter så hittar du svaret i vår databas med det vanligaste frågorna och svaren. Har du ytterligare någon fråga så kan du ta kontakt med Helene Kindstedt på Skrivknuten@dyslexi.org eller 073-415 77 88.

Allmänna frågor

Hur påverkas arbetsminnet av dyslexi eller dyskalkyli?, pdf.

Metoder och stöd

Frågor om barn

Min dotters lärare tycker inte att barnen behöver träna att läsa eftersom det finns appar som kan hjälpa. Men borde inte min dotter få träna att läsa?, pdf.

Frågor om ungdomar och nyligen vuxna

Frågor om vuxna

""