Om oss

Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Dyslexiförbundet är ett förbund för alla som har svårt att läsa, skriva eller räkna, för deras anhöriga och andra intresserade.

Vi sprider kunskap om hur det är att leva med svårigheterna, om rättigheter och möjligheter i skola, arbete och på fritid. Vi vill göra vardagen lättare för alla med läs-, skriv- och räknesvårigheter. 

Förbundet har närmare 6 000 medlemmar i hela landet och är partipolitiskt obundet. 

Kontakta oss.

Vi arbetar med

 • råd och stöd
 • informationsspridning
 • påverkansarbete
 • utbildningar
 • föreläsningar
 • medlemsaktiviteter.

Vår organisation

Vi är ett medlemsstyrt förbund. Läs om vår organisation.

Vår historia

Förbundet grundades av elever som läste grundläggande svenska på folkhögskolor 1979. De bildade förbundet för att de ville träffa andra med läs- och skrivsvårigheter. Det ursprungligen namnet på förbundet var FMLS, där bokstäverna stod för Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter.

Samarbeten

Förbundet är en del av den svensk funktionsrättsrörelsen och har ett nära samarbete med övriga svenska dyslexiorganisationer.

Läs om våra ideella samarbeten.

Så finansierar vi vår verksamhet​

 • medlemsavgifter
 • statsbidrag
 • riktat bidrag till rådgivningsverksamheten
 • projektmedel
 • föreläsningar
 • gåvor
 • företagssamarbeten
 • annonsförsäljning.
Play Video