Företagsvänner

Företagsvänner

Läs-, skriv- och räknesvårigheter kan utvecklas i en mer positiv riktning om man får stöd tidigt. Här har vi samlat företag och organisationer som kan hjälpa dig — logopeder, programvaruföretag, trafikskolor med flera. Samtliga är samarbetspartner eller stödmedlemmar.

Företag och organisationer är listade under rubrikerna: Programvaror, Föreläsningar och information, Trafikskolor, Utredning och behandling, Utbildning och Övriga. Leta i listan eller tryck på “Välj kategori” för att välja den kategori som du vill se.

Samarbetspartner & företagsvänner

ReadSpeaker
Programvaror
""

ReadSpeaker bidrar till digital jämlikhet genom text-till-tal lösningar för webbsidor, utbildningsplattformar mm. Vi vill skapa förutsättningar för personer med t.ex. dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, synskador och andra inlärningssvårigheter genom att tillhandahålla lösningar som kan presentera material på ett enkelt, lättåtkomligt och användarvänligt sätt.

Iris Hadar
Utbildning
""

Iris jobbar med utbildning, matchning, bemanning och funktionstänkande tjänster. Målet är att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering. Kontakta oss om du vill veta mer om: Individuellt pedagogiskt stöd i Arbetsmarknadsutbildning, Mentorstöd i Yrkeshögskoleutbildning, Jobbmatchning, Arbetsplatsanpassning/Arbetslivsrehabilitering eller Omställning.

Bold Printing Mitt
Övriga
""

Som en del av Bonnier News har vi en mycket stark position på den svenska marknaden. Vi producerar morgontidningar, DR, bilagor och magasin. Dessutom är vi ensamma i Sverige om att erbjuda tryck på både tidnings- och magasinpapper i samma maskin.

Svenska Elektrikerförbundet
Övriga
""

Svenska Elektrikerförbundet, eller Elektrikerna som vi till vardags kallas, organiserar Sveriges elektriker. Tillsammans är vi Elektrikernas kraftfulla röst för en ljus och hållbar framtid. Med över 22 000 medlemmar som jobbar inom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen gör vi skillnad på jobbet, i samhället och i världen.

Mälardalens universitet
Utbildning

Vill du studera? Har du dyslexi kan du få stöd vid studier på Mälardalens universitet. Info: https://www.mdu.se/student/din-studiemiljo/studera-med-funktionsnedsattning 

SKED -Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och dyskalkyli
Övriga

SKED är en del av Region Skåne dit alla familjer och skolor i Skåne är välkomna att höra av sig om man vill diskutera frågor som rör dyslexi eller dyskalkyli. 

Läs- och skrivcenter Eskilstuna
Övriga

Få hjälp med dyslexikartläggningar, intyg till körkort och högskoleprov samt information. Elever på Komvux kan bl.a. få stöd i studier och lärverktyg. 

Logopedbolaget Jönköping AB
Utredning och behandling

Vi utreder dyslexi, dyskalkyli och språk. Vi träffas på vår privata mottagning eller på distans. Ingen remiss behövs och du erbjuds tid inom 2 veckor. 

Emma D Haglund – Musik & Språk legitimerad logoped
Övriga

Logopedutredning av språk samt läs- och skrivsvårigheter. 

Svensk Talteknologi
Programvaror
""

I över 25 år har Svensk Talteknologi arbetat med verktyg för läs- och skrivsvårigheter. Hos oss hittar du digitala verktyg och hjälpmedel som ger rätt stöd för rätt behov för att bidra till ett likvärdigt lärande. Idag har över 60 % av Sveriges kommuner gjort våra verktyg tillgängliga för alla sina elever. Vi arbetar dagligen för att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa och skriva.

Oribi
Programvaror
Oribis logotyp: en röd fyrkantig figur och texten "oribi texthelp".

Vårt mål på Oribi är att göra digitala lärmiljöer tillgängliga för alla. Som ett utvecklingsföretag strävar vi efter att hjälpa personer med språk-, läs- och skrivsvårigheter genom att erbjuda assisterande teknologi på flera plattformar. Våra program och hjälpmedel är specialdesignade för att passa alla behov och kan användas i det förebyggande arbetet samt ur ett kompenserande perspektiv i vardagen och i undervisningen.

Om du hittar fel i registret, kontakta webbmaster@dyslexi.org. 

""
Foto: Valeria Zoncoll / Unsplash.