Hjälpmedel

Även om man får bra undervisning så finns svårigheterna från dyslexi och dyskalkyli kvar. Då kan man behöva ett alternativt verktyg (hjälpmedel) för att klara av uppgifter i livet.

Ladda ner vår applista om du vill ha tips på specifika digitala verktyg.

Här kan du dessutom hitta mer information om tips från andra organisationer.

Läs vidare

""
Foto: MOHI SYED pexels.com