Läsa-skriva-räkna-garantin

Läsa-skriva-räkna-garantin

Med läsa-skriva-räkna-garantin som började gälla 2019, ska alla elevers språkliga och matematiska förutsättningar kartläggas redan i förskoleklassen.

Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat efter sina behov – rätt stöd i rätt tid. 

Skolans huvudman ansvarar för att det finns resurser att uppfylla garantin. 

Garantin består av tre moment: kartläggning, åtgärd och uppföljning. 

Kartläggning

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. Kartläggningen/screeningen är obligatorisk (se länk till Skolverket).
  • Kartläggningen i förskoleklass , följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre. 

 

Åtgärder

  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”. 
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. 
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet. 

 

Uppföljning 

  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare. 

 

Material för att arbeta med garantin

Det finns ett studiematerial från SPSM för lärare som ska jobba med garantin. Det finns också ett material från SPSM för att jobba med systematiken i arbetet kring garantin.

Bakgrund

Riksdagen klubbade igenom förslaget den 30 maj 2018. Den första juli 2019 införs den som ett nytt tillägg i skollagen.

Läs också om Dyslexiförbundets kamp för, och glädje över, garantin:

2017-08 Tecken på att dyslexi ska ge rätt till stöd.

2018-05 Tårta för garantin!

Skrivbord med böcker, pennor och ett äpple.
Foto: Element5 Digital/Unsplash.