Högskola & universitet

Sverige har ett 50-tal universitet och högskolor. Har du en funktionsnedsättning så kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för att studera. Stödet kan innebära att du får kurslitteratur uppläst eller att du får använda miniräknare på din tentamen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett material som du kan ge till din lärare om du är vuxenstuderande. Det vänder sig speciellt till lärare med vuxna elever med dyslexi: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med dyslexi. (Länk till spsm.se.)

 

Rapport från 2022 om stöd på högskola

Dyslexiförbundet har skrivit en rapport om vilket stöd som universitet och högskolor erbjuder och det är ett stöd som studenter faktiskt får. Läs rapporten på vår hemsida.

Högskoleprovet

Inför ansökan till högskola och universitet är det många som vill göra högskoleprovet. Du kan få vissa anpassningar om du har dyslexi men inte om du har dyskalkyli.

Läs mer om anpassningar på högskoleprovet på vår sida.

Ansökan om stöd på högskola och universitet

För att kunna ansöka om särskilt pedagogiskt stöd på högskolan eller universitetet behöver du normalt ha ett intyg på din dyslexi eller dyskalkyli.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked så kan du ansöka om det särskilda pedagogiska stödet på Universitets- och högskolerådets sajt NAIS.

När terminen börjar tar du så kontakt med samordnaren för funktionshinderfrågor på ditt universitet eller din högskola. Samordnaren gör en bedömning av dina behov.

Stöd allmänt

Talsyntes är ett av de vanligaste stöden. Genom samordnaren kan du få en talsyntes för att läsa upp sådant som inte är kurslitteratur.

För att kunna lyssna på din kurslitteratur går du till biblioteket. Personalen där hjälper dig att få ett konto på Legimus och att se till att kurslitteraturen blir inläst.

Läs mer om inläsning av kurslitteratur på vår sida.

Ett annat vanligt stöd är anteckningshjälp. Genom samordnaren får en kurskamrat till dig en viss ersättning för att dela med sig av sina anteckningar från föreläsningar.

Annat stöd som du skulle kunna få är rätt att använda lathund och miniräknare om du har dyskalkyli. Det finns också bra verktyg för att läsa in text, som du kan pratar med samordnaren om.

Läs mer på vår sida om vilka verktyg som finns, så att du kan fråga samordnaren om dessa.

Stöd under examination

Många universitet och högskolor erbjuder stöd vid examination, men det ser väldigt olika ut vid olika lärosäten. Förlängd tid på tentamen och enskild sal under tentaskrivning är två av de vanligare stöden.

Varje examination har en ansvarig examinator. Hen bedömer om studenten kan få anpassning på examinationen eller inte. Samordnarens bedömning av ditt stöd är i det här fallet bara en rekommendation. Det är examinator som bestämmer.

Om examinatorn bestämmer att kan få uppläst text på tentamen, så sker uppläsningen via en av universitetets/högskolans datorer. Påminn då examinatorn om att starta upp datorn innan tentamen och se till att operativsystem och talsyntes är uppdaterad.

Pratar gärna med samordnaren när du inte får den hjälp du behöver av examinatorn.

Läs mer i vår tidning Läs & Skriv nr 4 2021 om stöd på universitet och högskola.

Universitetskanslersämbetet som granskar högskolor och universitet, anser att alla statliga universitet och högskolor bör kunna ge studenter anpassad examination

Finansiering via CSN

Läs mer på vår sida om hur du finansierar dina studier och hur finansiering kan anpassas efter dina behov om du har en funktionsnedsättning.

Läs mer

Information från universitets- och högskolerådet om att studera med funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannen om högskolans ansvar för att motverka diskriminering.

Universitets- och högskolerådet om att göra högskoleprovet med dyslexi.

”En högskola för alla” utgiven av Universitets- och
högskolerådet, 2019.

Aula med studenter.
Foto: ICSA /Pexels.com.