Anpassad examination

Anpassad examination
Studenter på statliga universitet och högskolor bör få möjlighet till anpassade examination enligt UKÄ - Universitetskanslerämbetet.

Informationen är ett utdrag av vägledningen Rättssäker examination från UKÄ (pdf-dokument) – Universitetskanslerämbetet. Se sidan 50.

UKÄ anser att det är viktigt att lärosäten kan ge möjlighet till anpassad examination. Det är också positivt att universitet och högskolor har centrala riktlinjer på området.

Följande anpassningar eller alternativ är vanliga:

  • Studenten kan få mer tid på sig vid en skriftlig tentamen eller få förlängd tid för inlämning av en inlämningsuppgift.
  • Examinationen kan också delas upp i flera delar.
  • En annan variant är möjligheten att få komplettera en skriftlig examination med en muntlig examination och vice versa.
  • Studenten kan också erbjudas en mindre skrivsal eller redovisning i mindre grupper. Istället för gruppredovisning kan ibland en skriftlig examinationsuppgift ges.
  • Att få frågor upplästa eller möjligheten att kunna diktera sina svar.
  • Även olika tekniska hjälpmedel kan användas, t.ex. dator med talsyntes.
Annonser