Anställd

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på alla, även de som har dyslexi och dyskalkyli. Din arbetsgivare ska se till att din arbetsplats fungerar. Läs om rättigheter, stöd och hjälp.

Förändringar på arbetet eller nya arbetsuppgifter kanske gör att du inte klarar av ditt arbete fullt ut på grund av din funktionsnedsättning. Eller så har du ett nytt arbete. Då ska din arbetsgivare hjälpa dig, eller i vissa fall Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning så ska arbetsgivaren göra anpassningar i arbetsmiljön för att personer som har nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt arbete.

Det innebär att om du har behov av ett arbetshjälpmedel för att kunna utföra dina dagliga arbetsuppgifter så måste arbetsgivaren göra en arbetsanpassning. De har alltså en skyldighet att se till så att arbetsmiljön är tillgänglig och fungerar för dig.

När du berättat om problem i arbetsmiljön på grund av funktionsnedsättning ska:

  1. Arbetsgivaren så fort som möjligt utreda och ta ställning till hur din arbetsmiljö bäst anpassas. Du ska självklart vara med i denna i detta arbete. I de flesta fallen räcker det att du och din arbetsgivare diskuterar dina behov av anpassning och det ses då som en utredning.
  2. Arbetsgivaren se till att genomföra anpassningen. Arbetsgivaren har även skyldighet att genomföra en uppföljning av anpassningen, så att allt fungera och att du fått det du behöver för klara av arbetet.

Läs om vanliga hjälpmedel för personer med läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Är du arbetsgivare? Läs om vad du ska göra för personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen.

Vem ska jag vända mig till?

Normalt är det arbetsgivaren som ska se till att din arbetsplats fungerar – det är deras skyldighet. De kan i sin tur vända sig till Försäkringskassan om det handlar om hjälpmedel eller expertråd för anpassning för över 10 000 kronor.

Vänd dig till Arbetsförmedlingen om du har haft ditt arbete en kortare tid än tolv månader eller om du har lönebidrag.

Bidrag till utredning

Kanske vet varken du eller din arbetsgivare vilken typ av hjälpmedel du behöver eller hur arbetsplatsen kan anpassas? Arbetsgivaren kan då betala en utredning av behoven. Även då kan arbetsgivaren söka bidrag från Försäkringskassan för utredningen.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som du använder i ditt arbete. Om du behöver ett hjälpmedel för att kunna arbeta ska arbetsgivaren se till att du får det. Ett arbetshjälpmedel är personligt och anpassat för dig och dina behov.

Arbetsgivaren betalar normalt hjälpmedlet men kan söka bidrag från Försäkringskassan vid större belopp.

Läs om vanliga hjälpmedel för personer med läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Vågar jag berättar?

Många vill inte berätta om sina svårigheter på arbetsplatsen utan kämpar på i tysthet. Oftast har man inget att förlora på att vara öppen med sin dyslexi eller dyskalkyli. 

Om man har berättat är det lättare att förklara varför det till exempel är viktigt att du får all information i förväg. Och så blir det förstås lättare att be kollegorna om hjälp när det behövs.

Läs om vårt avslutade projekt Orden på jobbet – om dyslexi och dyskalkyli på arbetsplatsen.

Läs mer om vad Försäkringskassan kan hjälpa till med. (artikel från Läs & Skriv 2018)

""
Foto: Sebastian Mantel (Unsplash)