Vi påverkar

Vi påverkar

Dyslexiförbundet är politiskt obundet men arbetar varje dag för att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Löpande arbete

Vi pratar dagligen med medlemmar, samarbetspartner och andra viktiga aktörer inom våra intresseområden. På så sätt håller vi oss uppdaterade med vad som händer i omvärlden och kan fatta beslut om hur vi ska agera.

Läs mer om vilka mål vi arbetar mot.

Återkommande arbete

Dyslexiveckan. Varje år i oktober arrangerar vi Dyslexiveckan. Läs mer om Dyslexiveckan

Dyslexipriset. Varje år delar vi tillsammans med företaget Oribi ut Dyslexipriset. Läs mer om Dyslexipriset.

Stavgången. Varje år i maj genomför våra föreningar Stavgången. Läs mer om Stavgången.

 

massbild
Bild på publik från Dysleximässan 2016. Foto: Sara Rydin