Remissvar

Dyslexiförbundet yttrar sig över betänkanden och förslag från riksdag, SOU och departement när det rör viktiga intresseområden för förbundets medlemmar.
Vi gör även uppvaktningar och sänder skrivelser på egna initiativ. På denna sida lägger vi länkar till några av dessa.

Har du frågor om remisser?
Kontakta oss på forbundet@dyslexi.org.

remisser (1)
Vi skriver remisser ensamma eller tillsammans med andra organisationer.