Komvux

Behöver du läsa in gymnasiet eller grundskolan så kan du göra det på Komvux. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få på Komvux och att studierna kan finansieras genom Försäkringskassan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett material som du kan ge till din lärare om du är vuxenstuderande. Det vänder sig speciellt till lärare med vuxna elever med dyslexi: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med dyslexi. (Länk till spsm.se.)

Rätt till Komvux

Vuxna i Sverige kan gå på Komvux för att läsa in gymnasiet eller grundskolan. Komvux har även utbildningar till vissa yrken, som undersköterska och rörmokare beroende på vilken kommun du bor i. 

Om du saknar behörighet till högskoleutbildning eller utbildning inom yrkeshögskolan så har du rätt att gå Komvux på gymnasial nivå. Om du saknar fullständigt grundskolebetyg så har du rätt att gå Komvux på grundläggande nivå.
Vissa krav ställs på den som vill gå Komvux.

Läs mer om kraven för Komvux på gymnasial nivå hos Skolverket. (Länk till skolverket.se).

Läs mer om kraven för Komvux på grundläggande nivå. (Länk till skolverket.se.)

Stöd på Komvux

Hur stödet till elever med funktionsnedsättning i kommun är upplagt ser olika ut. För att ta reda på vem du ska vända dig till för att ta reda på mer kan du söka på internet på “Komvux funktionsnedsättning” tillsammans med namnet på din kommun.
I Stockholm kan man till exempel vända sig till vuxenutbildningscentrum för att få hjälp både före och under studierna.

På Komvux kan man få extra anpassningar, precis som i grundskolan. Det finns däremot ingenting som liknar “särskilt stöd ” på Komvux.

Rätt till stöd från skolan

Utbildning som är öppen för alla i Sverige ska vara tillgänglig. Det betyder att du ska kunna få det stöd du behöver utifrån sin funktionsnedsättning, för att klara skolan.

Om du har svårt att hinna med att läsa så ska du få stöd för det, om problemen snarare handlar om att skriva eller räkna så ska du få stöd för det i stället.

Det här är rättigheter som regleras i diskrimineringslagen.

Läs vidare om diskrimineringslagen kring bristande tillgänglighet i en artikel i Läs & Skriv.

Folkhögskola i stället

För en del passar en folkhögskola bättre än Komvux. Även på folkhögskolor kan man läsa in såväl grundläggande som gymnasial utbildning.
Folkhögskola kan ha anpassning för olika funktionsnedsättningar. Det kan också finnas speciella kurser riktade mot personer med en viss funktionsnedsättning.

Läs mer om Folkhögskola och andra vuxenstudieformer på vår sida.

Finansiera dina studier

Om du har en funktionsnedsättning så kan det påverka hur du kan finansiera dina studier. Om du behöver mer tid för att bli klar med grundskola eller gymnasium kan du få stöd för det genom aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Läs mer på vår sida om hur du finansierar vuxenstudier.

Läs vidare

""
Foto: Alexis Brown (Unsplash)