Arbetsliv

Alla arbeten ställer idag krav på att du ska kunna läsa, skriva och räkna.

Om du arbetar

Det är din arbetsgivare som är ansvarig för att du har det bra på jobbet.

Läs om vad som gäller när du har ett arbete och vill ha hjälp.

Läs om vilket stöd du kan få som egenföretagare.

Om du söker arbete eller just har fått ett arbete

Det är lätt att känna sig osäker kring en anställning som man inte har påbörjat.

Läs om vilket stöd du kan få innan eller i samband med att du börjar arbetet.

Vill du prata om dina erfarenheter?

Broschyrer

""
Foto: Bidvine / Pexels.com