Vem betalar

Datorer och andra alternativa verktyg är ibland kostsamma. Måste jag själv betala för dem eller finns det hjälp att få?

För skolbarn

Skolan är skyldig att ge eleverna böcker och andra lärverktyg. Prata med läraren, specialpedagogen eller rektorn på skolan om barnets behov och begär att ett åtgärdsprogram upprättas där verktyg ingår.

På fritiden och i hemmet är det regionen som ansvarar för olika hjälpmedel. Ta kontakt med din husläkare eller en logoped och be att de förskriver lämpliga hjälpmedel.

Bara en barnförsäkring ger ett mindre engångsbelopp. Läs om barnförsäkringar.

Det finns ett antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar från. Många kommuner har en förteckning över fonder som finns i kommunen.

Majblomman ger bidrag till enskilda barn som behöver extra stöd.

För vuxna

På fritiden och i hemmet är det regionen som ansvarar för olika hjälpmedel. Tag kontakt med din husläkare eller en logoped eller liknande och be om att man förskriver lämpliga hjälpmedel. Inte alla regioner förskriver hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter.
Ta reda på om din region förskriver hjälpmedel hos 1177 Vårdguiden.

Vuxna som har ett arbete med arbetsuppgifter som de har svårt att klara av på grund av funktionsnedsättningen ska få hjälp från arbetsgivaren. Du kan även få hjälp om du är arbetslös eller har eget företag. Läs mer på sidorna om arbetsliv.

Studerande

Om du är vuxen och studerar kan du få studiemedel och ta studielån. Läs mer på vår sida om att finansiera vuxenstudier.

""
Foto: Marcus Aurelius pexels.com