Bara ett försäkringsbolag ersätter vid dyslexi/dyskalkyli

Bara ett försäkringsbolag ersätter vid dyslexi/dyskalkyli
Blivande föräldrar får ofta höra att de ska teckna en barnförsäkring för att kunna få ersättning om barnet blir sjukt eller har andra svårigheter som medför extra kostnader, till exempel diagnoser av olika slag. Men vilken försäkring ersätter vid dyslexi/dyskalkyli?

Blivande föräldrar får ofta höra att de ska teckna en barnförsäkring för att kunna få ersättning om barnet blir sjukt eller har andra svårigheter som medför extra kostnader, till exempel diagnoser av olika slag.  

Försäkringsbolag Svar 
Folksam Ja (3000 kr till hjälpmedel) 
Länsförsäkringar Nej 
IF Nej 
Trygg-Hansa Nej 
ICA-försäkring Nej 
Dina försäkringar Nej 
Moderna Nej 

Text: Ester Hedberg 

""
Annonser