Kultur och fritid

Alla har rätt att delta i kultur- och fritidslivet. Att inte kunna läsa, skriva eller räkna obehindrat sätter emellanåt käppar i hjulet.

När du ska läsa, skriva och räkna

Det finns många olika verktyg som kan hjälpa dig att läsa till exempel talböcker, taltidningar och papper som du får i handen eller om du ska skriva något. Det finns även verktyg som hjälper dig som har matematiksvårigheter i vardagen. Läs mer om verktyg som kan hjälpa dig i kultur och fritidslivet.

Under möten

Det finns verktyg och tjänster som hjälper dig i möten över telefon, live eller digitalt. Läs om det och andra verktyg och tjänster som du kan behöva på fritiden.

På resa

Om du är ute och reser så kan du ha rätt till stationsledsagning. Det betyder att du får hjälp av en person som hjälper dig att hitta rätt på stationen.

Läs mer hos Trafikverket om hur de kan hjälpa dig med ledsagning mellan tåg.

Du kan även vända dig till en specifik operatör, till exempel Stockholms lokaltrafik, Samtrafik eller SJ för hjälp.  Läs mer på operatörernas hemsidor.

""
Foto: Göran Segeholm