Undantagsbestämmelsen

Snart dags för betyg! Läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning, om eleven har en funktionsnedsättning.

För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning. Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ibland “pysparagrafen”.

Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Bestämmelsen är till för att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte har möjlighet att nå ett visst betyg.

  • Bestämmelsen gäller för alla ämnen.
  • Den gäller oavsett om det handlar om terminsbetyg eller slutbetyg.
  • Bestämmelsen är inte ett substitut för åtgärder som till exempel särskilt stöd. En elev har rätt till både särskilt stöd, och att läraren bortser från funktionsnedsättningen när betygen ska sättas.

Slutligen, titta också på Skolverkets film om undantagsbestämmelsen.

""
Foto: Pragyan Bezbaruah / pexels.se.