Tidig språk- och matematikutveckling

Tidig språk- och matematikutveckling

Genom språk- och räknelekar kan du stärka barns språkliga och matematiska förmågor. Det ger barnen bättre förutsättningar när de ska lära sig läsa, skriva och räkna. Genom att repetera i vardagen lär sig barnet.

Grundläggande språk- och räknefärdigheter, 0-5 år

Du kan hjälpa barn genom att prata, sjunga, räkna och göra saker tillsammans.

I vardagen kan det till exempel vara:

  • Läs eller lyssna på böcker tillsammans med barnet samt prata om text och bilder. Välj böcker efter ålder och intresse.
  • Prata med barnet om egenskaper och användningsområden för sådant som ni ser tillsammans. Exempel: “Ser du att hunden är svart och vit? Titta, nu viftar hunden på svansen. Varför tror du att han skäller ut?”
  • Be barnet att göra saker. Exempel: “Kan du ge mig den röda klossen? Lägger du skeden på bordet?”
  • Sjung tillsammans med barnet.
  • Rim och ramsor är en viktig del för att lära sig språk. Barn med dyslexi kan tycka att rim är svårt.
  • Prata om mängder. Exempel: “Ska vi ta de här två klossarna och lägga dem bredvid de tre leksaksdjuren?

Ditt och barnets språk

Barnet förstår ord långt innan hen själv kan använda dem. Barnet behöver höra ett ord användas ganska många gånger innan det används. 

Om du använder ett för komplicerat språk, är risken att barnet tappar fokus. Om det är för enkelt kan barnet tappa intresse. Prata om sådant som ditt barn är intresserad av.

Mer information

Pojke klappar händerna.
Foto: Eva Hedberg