Engelska

Ett och samma ljud kan ha många stavningar på engelska. Om man jämför med till exempel spanska eller finska så följer uttalet i dessa språk oftare stavningen.

Systematisk undervisning

Elever med dyslexi som ska lära sig engelska språket, kan ha stor hjälp av mer systematisk undervisningen, med fler repetitioner. SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, säger att “explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs”.

Muntlig styrka

Personer med dyslexi har i allmänhet inte någon svårigheter att förstå eller tala engelska. Problemet ligger i kopplingen mellan den fysiska texten och språkets ljud – precis som på svenska.

Film

Se filmen på UR Play med Astrid Frylmark när hon pratar om sätt för att arbeta med engelskan. Filmen är från Dysleximässan 2018.

Undervisningsmaterial

Lärare kan använda något av följande material som är anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:

  • Malin Holmbergs material HELP Start
  • BRAVKOD
  • Alpha to Omega
  • Astrid Frylmarks material TRUGS.

Bok

En bra bok, för både privatpersoner och lärare, om dyslexi och engelska är Susanne Sandbergs “Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter”.
Boken vänder sig till engelsklärare och beskriver hur läraren kan få med sig de elever som har lite svårare att knäcka läskoden.
Boken ger dig en översikt, innan den går vidare till att diskutera varför engelskan är svårare att lära sig än ett språk som till exempel svenska eller finska.
Vad bör man och vad bör man inte göra som lärare i engelska? Boken diskuterar bland annat problemet med att låta elever med läs- och skrivsvårigheter läsa en enklare kurs i engelska, med färre glosor.

 

""
Foto: Pexels / Pixabay.