Applistan

Listan innehåller tips på appar för mobil/padda och program till datorn. Du hittar lösningar för uppläsning, diktering (tal-till-text), matematiska uppgifter och annat.

Listan är uppdelad i olika kategorier, beroende på vilket hjälpmedel du söker. Den är även uppdelad efter plattform.

Läs och ladda ner applistan.

Arbetet med att ta fram listan initierades av Ida Vestberg, som praktiserade på Dyslexiförbundet under hösten 2021.

Andra verktyg

Det finns många typer av verktyg som kan hjälpa dig att läsa, skriva och räkna. En del är digitala men det finns också många som inte är det. På tre olika sidor under “Råd & stöd” hittar du mer information om verktyg

""
Bild: Ida Vestgren