Annonsera

Annonsera i Läs & Skriv och på vår webbplats. Se våra nya paketpriser för 2023!

Med ett annonspaket får du annonsera i fyra nummer i rad av Läs & Skriv samt på vår webbplats i tolv månader. Du får byta annonsmaterial till tidningen i varje nummer och banner-material till webbplatsen fyra gånger under perioden.  

All information om annonspaket, priser, materialtider, utgivningsdagar med mera finns i bifogad pdf-fil. 

 

Kontakt

Fredrik Skölfman, marknadsansvarig
E-post annonser@dyslexi.org
Telefon 076-145 09 77 / 08- 665 17 00

Tidningsframsidor
Tidningen Läs & Skriv kommer ut med fyra nummer per år.
Bifogade filer: