Dyslexi och dyskalkyli

Dyslexi och dyskalkyli

Svårt att läsa, skriva eller räkna? Du är inte ensam!

13% av den vuxna befolkningen i Sverige har stora svårigheter att läsa enligt en undersökning som heter PIAAC. 11% av eleverna i årskurs nio får inte godkänt betyg i matematik visar statistik från Skolverket.  

Svårigheter att läsa, skriva och räkna kan bero på brister i utbildningen eller för lite träning. Andra orsaker är nedsatta kognitiva funktioner eller problem med att koncentrera sig. I en del fall beror svårigheterna på dyslexi eller dyskalkyli. 

 
""
Foto: fauxels / pexels.com.