Egenföretagare

Som egen företagare är det viktigt att veta om sina styrkor och svagheter samt att hitta sitt nätverk som man kan fråga om hjälp och stöd från. Dessutom finns det statligt stöd att få om du har behov av det.

Ta reda på vad du är bra på

Om du har arbetat innan du blir egenföretagare så vet du kanske vad du kan och inte kan. Om du inte har arbetat tidigare så behöver du ta reda på vad som är dina styrkor och vad du behöver hjälp med. Några tips på vägen:
 
  • Se till att köpa in så mycket hjälp som du behöver så att du inte blir överbelastad.
  • Leta efter information på verksamt.se.
  • Börja i mindre skala och öka ut vart eftersom för att hitta dina styrkor.
  • Hitta någon som har eget företag som du kan fråga om råd eller ta kontakt med Almi för att få en rådgivare.
  • Om du är arbetslös kan du få hjälp från Arbetsförmedlingen med information om att starta eget.

Verktyg och appar

Ta reda på vilka olika verktyg som finns som du kan ha användning för i sitt arbete. Det finns många olika verktyg som stödjer personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Läs på vår sida om olika appar och verktyg.

Bidrag till hjälpmedel

Som egenföretagare kan du få bidrag till arbetshjälpmedel eller för att anpassa ett arbetsredskap/en arbetsplats. Läs mer om bidrag till hjälpmedel i Arbetsförmedlingens faktablad. (Pdf-dokument.)

Personligt biträde

Om du har väldigt stora kommunikationssvårigheter på grund av din funktionsnedsättning, så kan du få ett bidrag från Arbetsförmedlingen för ett personligt biträde som hjälper dig att kommunicera. Det gäller både för anställda och egenföretagare.

Läs mer om personligt biträde hos Arbetsförmedlingen

Orden på jobbet

2019 avslutade vi ett 4-årigt projekt som hette “Orden på jobbet”. I samarbete med bland annat fackföreningar tog vi reda på hur situationen såg ut på arbetsplatser för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Läs mer om projektet på vår sida.

Fler frågor och stöd

Har du fler frågor eller behöver stöd så kan du kontakta vår rådgivare på telefonnummer 073 415 77 88 eller Skrivknuten@dyslexi.org. Lämnar ett meddelande så återkommer vår rådgivare till dig.

""
Foto: Linkedin sales solutions (Unsplash)