Valberedning

Kjell-Åke Eriksson, sammankallande
070-360 24 25
Ingrid Andersson, ledamot
070-733 18 39
Lars-Göran Lehrmark, ledamot
070-669 39 93
08-500 370 25
Gudbjörg Gudjonsdottir, ersättare
Petra Forsgard, ersättare
Dyslexi-Tshirt-Skog-Montage
Dyslexiförbundet T-Shirt