Projekt

Vi söker externa medel för att kunna arbeta med aktuella frågor. Det kan till exempel handla om hur information kan bli mer begriplig, arbetsdagen kan bli enklare och barn kan lära sig att läsa.

Pågående projekt

SELSI

2022 till 2024. Vi är samarbetspartner i ett europeiskt projekt som ska ta reda på vad som gör talad information enkel att förstå. Det är ett Erasmus+-projekt.

Information om SELSI.

Dyslexiförbundet är partner i följande projekt:

Inga projekt hittades.

Avslutade projekt

Plugga med bilder

(2019-2023): Projektet har tillsammans med barn med dyslexi tagit fram ett pedagogiskt verktyg, Havsäventyret, som gör det enkelt att lära sig läsa.

Dyslexiförbundet drev projektet i samverkan med FDB Stockholm och Mappia.
Ansvarig projektledare var Helena Borges.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

EASIT Erasmus+ projekt

(2019–2021): Vi deltog i projektet som har skapat undervisningsmaterial för att göra information lätt att förstå med fokus på film, video och tv.

Begriplig text och information för alla

(2016–2019): Syftet var att öka och sprida kunskapen om hur man skriver begripligt för alla.
Det drevs av Dyslexiförbundet i samarbete med Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).
Slutrapporten “19 råd” går att hitta på projektets hemsida.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Dyslexi på arbetsplats/Jobbsam

(2019–2020): Syftet var att underlätta arbetslivet för personer som har läs- och skriv och räknesvårigheter.

Projektet var finansierat från PTS och Arbetsförmedlingens innovationstävling “En arbetsmarknad för alla”.

Orden på jobbet

(2016–2019) Syftet var att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken och hur man kan tackla utmaningarna.
Projektet drevs av Dyslexiförbundet i samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Begripsam

(2013–2017): projekt om kognitiv tillgänglighet som drevs med Autism- och aspergerförbundet och FUB – för barn och vuxna med utvecklingsstörning.

Det finansieras av Allmänna arvsfonden, med stöd från Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen och Ska-rådet.

BESÖK: 
Syntolkning och uppläst text på TV

(2014–2016): Projektet handlade om hur man kan göra tillgänglig film och tv. Projektet resulterade i en rapport Rapporten Syntolkning och Uppläst text och två tekniska lösningar, TvTalk och ScreenTalk. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. Det startades av Dyslexiförbundet, och drevs i samarbete med Synskadades riksförbund, Sveriges Television och företaget Tundell&Salmson.

Talande Textremsa på Bio

(MovieTalk) (2011-2013): ett projekt som drev på utvecklingen av teknik för uppläsning av textremsan på utländska filmer på bio. Det resulterade i en app som heter MovieTalk. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar.

Mediaprojektet

(2007-2010): Projektet En kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande, resulterade i hemsidan www.fungerandemedier.se. Även sidan www.dyslexi.org togs fram. 80 medlemmar filmade, redigerade och arbetade med egna föreningssidor inom portalen.

Språka loss

(1999-2003): Syftet var att utveckla kunskapen om vad som är tillgänglig text, för personer med lässvårigheter/dyslexi, som inte primärt beror på nedsatt intelligens, syn eller hörsel.

BESÖK: 

Projekt som vi har varit partner i:

Dyslexikraft

Ansvarig Dyslexiförbundet: Helene Kindstedt.

BESÖK: 
Wikispeech

(2021): Vi deltog i en del av projektet för att utvärdera lösningar för att samla in information från användare med dyslexi.

BESÖK: 
Vägar till arbete

Projekt i samarbete med bland andra Attention och FUB som bland annat tog fram skriften “Anpassningar för oss med dyslexi “