Skrivning

Det finns verktyg både för att få hjälp med stavning och mer avancerat stöd med struktur och meningsbyggnad.

Läs vår applista för att få exempel på aktuella program.

Korrekt språk

Rättstavningsfunktionerna i de vanligaste skrivprogrammen är bra men det finns förfinade skrivprogram med egenskaper som har:

  • Grammatik och stavkontroll anpassade för personer med dyslexi.
  • Ordprediktion – program som föreslår ord allteftersom du skriver.
  • Ordbok med talsyntes.
  • Skrivprogram med ljudning. Allt eftersom du skriver kan du höra ljuden på bokstäverna och orden.

Med ett program som har talsyntes kan du lyssna på din text. Det kan vara ett sätt att upptäcka egna skrivfel.

Om du ska skriva en längre text så är det smart att först strukturera texten så att du vet vad de olika delarna ska handla om. Det finns numer även AI-program som hjälper till med att strukturera din text.

Tala in texter 

På de flesta mobiler kan du tala in kortare meddelanden. 

Om du ska tala in längre texter så kan du göra det i de vanligaste ordbehandlarna. Det finns också program som är mer anpassade för att tala in text i arbetssituationen.

Skicka ljudmeddelanden

Det finns många olika gratisappar för meddelanden med funktion för att spela in och skicka ljudmeddelande.

Anteckna med ljud

Behöver du ta anteckningar under möten eller föreläsningar så finns det program för att kombinera egna anteckningar med ljudinspelning. Andra program är rena inspelningsprogram.

Tangentbord
Foto: Pixabay på pexels.se.