Tidningen Läs & Skriv

Tidningen Läs & Skriv

Dyslexiförbundets tidning heter Läs & Skriv. Den ges ut fyra gånger per år och har en upplaga på ungefär 11 000 exemplar.

Papperstidningen skickas till medlemmar, prenumeranter och grundskolor. Tidningen finns också som pdf.

Utgivningsveckor år 2023:

  • Nr 1: Vecka 11–12 
  • Nr 2: Vecka 19–20 
  • Nr 3: Vecka 38–39 
  • Nr 4: Vecka 47–48 

Vill du bidra?

Vi tar emot förslag till innehåll, debattartiklar och insändare, men vi kan inte lova att allt kommer med. Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta insänt material. Kontakta gärna redaktionen innan du skickar in ditt bidrag.

Kontakt:
Epost: redaktion@dyslexi.org
Telefon: 08-665 17 05

Vilka jobbar med tidningen?

Redaktör och ansvarig utgivare: Ester Hedberg
Redaktionsråd: Torbjörn Lundgren, Sara Rydin, Helene Kindstedt och Ester Hedberg,
Annonser: Fredrik Skölfman
Produktion: Marie Göransson
Tryck: Bold Printing Mitt

Tidningen är miljöcertifierade enligt ISO14001, cert.nr. 1410718. ISSN: 1104-8808.

""
Tidningen skickas till medlemmar, prenumeranter och alla grundskolor.