Läsa & Skriva

Att lära sig läsa och skriva är inte så lätt om man har dyslexi. Men det finns forskning som pekar på vad man bäst gör för att stödja inlärningen.

Är du lärare kan du även läsa våra Tips till lärare. Är du förälder så kan du även läsa våra Tips till föräldrar.

 

Det talade språkets ljudstruktur

Forskning visar att det är viktigt att barnet blir fonologiskt medvetet för att kunna lära sig att läsa och skriva. Barnen är fonologisk medvetna när det förstår det talade språkets ljudstruktur. Språket består av ord, stavelser och enskilda ljud i orden/stavelserna. Barn med dyslexi har extra svårt att lära sig ljudstrukturen. Därför är det extra viktigt att fonologisk medvetenhet lärs ut stegvis, från enklare uppgifter till svårare. 
Läs mer om fonologisk medvetenhet på språkforskningsbloggen och hos Skolverket. (Länk till sprakforskning.se och skolverket.se.) 

Läromedel för att öva fonologisk medvetenhet

Det finns många bra läromedel för att lära ut fonologisk medvetenhet. Bornholmsmodellen FonoMix och Havsäventyret är några av  dem. 

Läs mer om olika läromedelför att öva fonologisk medvetenhet. (Länk till SPSM.se.) 

Att lära sig läsa

En del av den strukturerade träningen av fonem-grafemkoppling går ut på att öva fonologisk medvetenhet. Men framför allt går den ut på att strukturerat gå igenom kopplingen mellan fonem (ljud) och grafem (bokstäver). 

Läs vår pdf om material för att lära barn med dyslexi att läsa.

Läs mer om strukturerade fonem-grafemkoppling. (Länk till SPSM.se).
Läs mer om forskningen bakom strukturerad träning av fonem-grafemkoppling. (Länk till SBU.se).

Kartläggning och uppföljning

Både när barnet lär sig att läsa och fortsatt genom hela grundskolan är det viktigt att med jämna mellanrum kartlägga (även kallat screening)  läs- och skrivutvecklingen. I årskurs F till 3 är kartläggningen en del av den obligatoriska läsa-skriva-räkna-garantin. 

Kartläggningen är en viktig del för att upptäcka de barn som inte läser eller skriver tillräckligt bra. Eleverna behöver få extra undervisning för att komma ifatt övriga barn. 

SPSM har ett studiepaket kring läs- och skrivutvecklingen för elever med svårigheter. (Länk till SPSM.se).

Läs mer om screening av läs- och skrivsvårigheter. (Länk till dyslexiforeningen.se).

Det finns många företag som erbjuder material för kartläggning, tillexempel Logometrica, Lexplore, ILT Inläsningstjänst och Hogrefe.

Förbättrad läsning med talsyntes

Forskning från 2021 visar att elever som använder talsyntes (med medföljning) för att lyssna på text lär sig nya ordbilder och blir därigenom bättre läsare. Medföljningen är teknik som gör att eleven ser texten som talsyntesen läser upp. 

Läs mer om forskningen om talsyntes och läsframgångar. (Länk till sprakforskning.se).

Elever med dyslexi behöver få lära sig att läsa och skriva samtidigt som de får lära sig verktyg som stödjer dem. En elev som inte har lärt sig att läsa eller skriva lika bra som sina klasskamrater i årskurs tre, behöver få fortsatt övning men även tillgång till verktyg. 

Läs mer om appar och andra verktyg som stärker läsning och skrivning på vår sida.

""
Bild: Michal Parzuchowski (Unsplash)