Revisorer

Mikael Jennel, auktoriserad revisor
08-787 62 00
Box 1303, 101 83 Stockholm
Håkan Andersson, auktoriserad revisor, suppleant
Inga-Lill Molin, förtroendevald revisor
0520-359 91
Tord Skyttegatan 19, 461 39 Trollhättan
Joakim Uppsäll-Sjögren, förtroendevald revisor
070-870 51 11