Finansiera studier

Du kan få studiemedel för att studera att som vuxen. Din situation i livet påverkar såväl hur länge och hur mycket studiemedel du kan få som hur du måste betala tillbaka lånedelen.

Studiemedel hos CSN

Hos CSN kan du söka om studiemedel för att studera som vuxen. Studiemedlet har 2 delar: bidrag och lån. Du kan bara få studiemedel under ett begränsat antal terminer. Men du kan under vissa förutsättningar få förlängd tid. Se avsnittet nedan om “förändrade villkor vid funktionsnedsättning”.

Inom vuxenutbildningen kan du få bidrag från CSN för att plugga vid högskola, universitet eller yrkeshögskola. Under vissa situationer kan du även få lån för att ta körkort.

Läs mer om lån hos CSN för körkort.

Förändrade villkor vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få behålla fullt studiemedel även om du sänker din studietakt.

Läs mer hos CSN om att behålla fullt studiemedel, om förlängd tid för studiemedel och att har rätt att slippa betala tillbaka en del av lånet.

Betala tillbaka studielånet

Din situation i livet påverkar hur du måste betala tillbaka ditt studielån. Om du har en funktionsnedsättning så hittar du mer information under ” förändrade villkor vid funktionsnedsättning “. Om du är arbetslös så kan du få betala tillbaka mindre under en period.

Läs mer hos CSN om att betala tillbaka studielån.

Aktivitetsersättning istället för studiemedel

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskola eller gymnasium, så kan du vända dig till Försäkringskassan för att få aktivitetsersättning.

Läs mer om vad som gäller för aktivitetsersättning vid förlängda studier hos Försäkringskassan.

""
Foto: Micheile Dot Com (Unsplash)