Läsning

Ibland vill vi lyssna på texter, ibland läsa med ögonen. Alla sätt att läsa är bra. Många med lässvårigheter behöver lyssna på text. Läs om olika verktyg för att läsa snabbare och bättre, till exempel talböcker och talsyntes.

Läsfokus

Om man har svårt att läsa kan det ibland vara svårt att fokusera på texten. 

Läslinjaler kan hjälpa till att öka fokus, både på papper och digitalt. Läslinjalen gör att du kan koncentrera dig på en rad i taget. 

Olikfärgade filter kan hjälpa till att ge den kontrast som hjälper dig. Det ökar ditt fokus. Gula eller blå filter brukar många föredra. Läslinjaler kan ha ett filter.

Ett läsläge i digital miljö kan också hjälpa till. De flesta digitala system (till exempel ordbehandlare och webbläsare) har någon form av läsläge. Leta efter läsvy, läsläge, textmaskering eller läsfokus. Det markerar text som du ska läsa och/eller gömmer annat.

Om du lyssnar på text så kan du öka fokus genom att:

  • använda hörlurar som stänger ute andra ljud
  • öka och minska hastigheten
  • titta på texten samtidigt som du lyssnar på den.
Typsnitt (fonter) diskuteras ofta men det finns inget typsnitt som är bra för alla med dyslexi. Forskningen visar att det är bra att använda ett vanligt typsnitt (som Arial).

Talsyntes

En talsyntes är en syntetisk röst som kan läsa upp texter. Det finns program såväl till mobiler, som till paddor och datorer.

OCR-teknik är vanlig i appar. Med tekniken kan du ta en bild av text som sedan programmet omvandlar till digital text och läser upp.

Talsynteser har också ofta

  • en medföljande markör som visar var du är i texten – det är bra för ökat fokus
  • möjlighet att anpassa läshastigheten och byta röst.

En del program fungerar bara när du är uppkopplad mot internet. Andra fungerar utan nät. Fördelen med de senare är att du kan använda dem i fler miljöer.

Det finns talsynteser som inte är kopplade till en mobil eller dator, utan istället till en så kallad läspenna.

Läs vår applista för att få exempel på aktuella program.

Forskning

Forskning har visat att läshastigheten och textförståelsen förbättras vid användning av talsyntes.

Läs mer om forskningen om talsynteser på vår sida.

Talböcker och ljudböcker

Du kan genom tjänsten Legimus från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) låna talböcker som är till för alla med lässvårigheter. Du får tillgång till den genom biblioteket.

Läs om Legimus på vår sida.

Läs mer om Legimus på legimus.se.

Ljudböcker är rent kommersiella och kan köpas av vem som helst.

Taltidning

Taltidningen är antingen en tidning som bara produceras för att läsas upp eller en version av en papperstidning som är uppläst med talsyntes. Alla större dagstidningar har en inläst version.

Läs mer om taltidningen på vår sida om Legimus.

Kvinna i soffa med dator framför sig och hörlurar på.
Foto: Ivan Samkov på pexels.com