Legimus talböcker

Legimus talböcker
Du kan läsa talböcker genom tjänsten Legimus. Du vänder dig till ditt bibliotek för att få tillgång till den.

Legimus är en tjänst som ger läsaren digital tillgång till stor del av biblioteket och tidningar som man prenumererar på. Har du svårt att läsa så har du rätt att läsa talböcker och taltidningar.

Tjänsten finns:

  • på hemsidan legimus.se
  • som en app

Det går att lyssna både offline och online. Du kan ladda ner boken till din mobil, dator eller platta.

Kom igång med talböcker

  1. Gå till biblioteket och säg att du vill ha tillgång till Legimus.
  2. Vänta på lösenord som skickas till din e-postadress.
  3. Logga in i appen eller på hemsidan www.legimus.se.
  4. Sök efter den bok du vill läsa.

Kom igång med taltidning:

  1. Prata med prenumerationsavdelningen på den tidning du vill läsa.
  2. Vänta på lösenord som skickas till din e-postadress.
  3. Logga in i appen läs.

Du kan även läsa böcker i en Daisyläsare. Det går att låna läsaren på biblioteket om du vill pröva.

Två händer och en mobiltelefon med appen Legimus.
Foto: Sanna Dolck Wall / Myndigheten för tillgängliga medier.
Annonser