Körkort

Har du svårt att läsa? Då har du rätt till en anpassad teoridel av körkortsprovet. Du kan få göra provet muntligt, med förlängd tid, med ljudstöd eller med tolk.

Anpassat prov

Du behöver ett intyg som beskriver dina behov, för att få göra det anpassade provet. Syftet med det är inte att sålla bort dig, utan för att provförrättaren ska känna till vad det är du behöver hjälp med. De har fått utbildning om dyslexi och andra funktionshinder.

Anpassningar av provet kan innebära att du kan få

  • Muntligt kunskapsprov (länk till Trafikverkets hemsida) – du kan få göra antingen ett fullständigt muntligt prov eller ett uppläst prov där du får följa med i texten och välja mellan färdiga svarsalternativ.
  • Förlängd provtid och ljudstöd (länk till Trafikverkets hemsida)

De anpassade proven som Trafikverket idag använder har personer från Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen varit med och arbetat fram. Syftet har varit att göra det så bra som möjligt för dig.

Intyg för att få anpassat prov

För att få anpassningar behöver du ett intyg som säger att du har svårt att läsa och skriva. Det kan vara skrivet av en logoped eller av specialläraren/specialpedagogen på skolan. Vissa trafikskolor kan också skriva intyg.

Trafikskolor där du kan få extra stöd

På många trafikskolor finns det anpassade utbildningar för personer som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För att hitta många av dessa kan du leta hos STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund)::

  1. Gå till https://www.korkort.nu/hitta-utbildningsforetag/
  2. Klicka på Avancerad sökning
  3. Och sedan under Övrigt anger du ”Ansöker om anpassat prov hos Trafikverket” eller ”Extra stöd”.

Utbildning på internat för personer med dyslexi

Utbildningar på internat kan göra det lättare att få ett bra stöd för den som dyslexi. Det finns på flera ställen i Sverige.

Tre exempel är:

  • Anpassarna Körkort AB, Hedemora
  • Mellansels folkhögskola (som även har yrkesförarutbildning med extra stöd)
  • On Via, hos Roberts Trafikskola (Luleå-Piteå-Älvsbyn).

Anpassat material

Om du har läs- och skrivsvårigheter finns det till exempel:

 

Följande böcker finns i Legimus

Alla länkar går till legimus.se.
Person bakom ratten i äldre bil.
Foto: Matthew Henry (Unsplash).