Räkning

Den som har specifika räknesvårigheter/dyskalkyli lägger ner mycket energi på enkel räkning och får mindre kraft åt att lösa det verkliga problemet.

Det finns gott om verktyg som kan underlätta läsning och skrivning. Men det finns inte alls lika många verktyg för den som har dyskalkyli. Den som har dyskalkyli kan förutom matematiksvårigheter också ha problem med till exempel logik, tid och rymd. Men det kan skilja mycket från person till person. Här har vi samlat strategier och verktyg som kanske kan vara till hjälp för dig som har dyskalkyli. 

Tid

Att ha gott om tid är viktigt vid dyskalkyli. Be om extra tid i skolan eller på arbetet, när du ska lösa uppgifter som blir svåra på grund av din funktionsnedsättning. Sviker din tidsuppfattning kan du sätta alarm på mobilen, eller använda ett tidshjälpmedel som en Time timer klocka. Om det är svårt att omvandla mellan digital och analog klocka kan det vara bra att ha en som visar tiden på båda sätten. 

Lathundar

En lathund är en lista över sådant som kan vara svårt att komma ihåg, till exempel matematiska begrepp eller formler. Komplettera generella lathundar med egna personliga, där du skriver med egna ord skriver upp sådant som just du kan ha svårt att lära dig utantill.  

Talstöd

Vissa miniräknare har talsyntes som läser upp de siffror du knappar in – det kan göra det lättare att veta att man har gjort rätt. 

Det finns också talsynteser som läser upp matematiska kommandon och formler.

Exempel på program/appar

Barn med långt hår tittar på en kulram.
Foto: Eva Hedberg