Räknesvårigheter/dyskalkyli

Räknesvårigheter/dyskalkyli

Stora räknesvårigheter kan bero på dyskalkyli. De flesta forskare verkar vara överens om att mellan tre och sex procent av befolkningen har dyskalkyli.

Vad är dyskalkyli

Den som har dyskalkyli har mycket svårt med den grundläggande matematiken. Det vill säga med mängd- och taluppfattning, med plus, minus, gånger och delat. Svårigheterna är oväntat stora jämfört med hur man klarar andra uppgifter i skola och vardag. 

Dyskalkyli är en funktionsnedsättning som inte har med intelligens att göra. Med rätt förutsättningar går det att klara matematik på högre nivå. 

Vanliga tecken på dyskalkyli

Att ha dyskalkyli innebär att man oftast har problem med:

 • grundläggande symbolförståelse (siffror)
 • behärskning av tal-/positionssystemet
 • att automatisera räknandet trots långvarig träning
 • svag känsla för tals värde och numeriska relationer
 • att hantera tal och kasta om siffror
 • antalsuppfattning
 • rumslig/spatial uppfattning

Information om utredning och diagnos.

Köp vår broschyr om dyskalkyli i webbutiken eller ladda ner broschyren om dyskalkyli.

Generella matematiksvårigheter

Många tycker att det är svårt med matematik. Men det behöver inte betyda att det handlar om dyskalkyli.

En betydligt större grupp har generella matematiksvårigheter. Även generella svårigheter kan leda till stora problem i vardagen.

Faktorer som kan ligga bakom matematiksvårigheterna är till exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • koncentrationssvårigheter
 • svagt arbetsminne,
 • att en har fått bristande undervisning eller för lite träning
 • nedsatt begåvning
 • bristande självförtroende (på grund av tidigare misslyckanden inom matematik).

Följder av dyskalkyli och andra matematiksvårigheter

Det kan vara svårt att veta hur mycket man ska betala i affären, följa recept och att läsa busstidtabeller.

Med rätt förutsättningar kan den som har dyskalkyli klara av matematik på högre nivå. 

Tidig upptäckt och alternativa verktyg

Liksom vid läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att tidigt upptäcka de barn som riskerar att få svårt med matematiken. Med rätt åtgärder och alternativa verktyg kan många problem undvikas.

Information om alternativa verktyg för räkning.

Mer information

Stockholms läns landsting skrev 2015 en omfattande fokusrapport om dyskalkyli. Ladda ner fokusrapporten om dyskalkyli.

Information om dyskalkyli hos Danderyds sjukhus där man gör utredningar.

Se film från Dysleximässan om räknesvårigheter och dyskalkyli, där Markus Björnström som är logoped pratar.

Mer information hos SPSM om matematiksvårigheter.

""
Foto ThisisEngineering RAEng / Unsplash