Talande textremsa på bio!

Talande textremsa på bio!
Har du svårt att hinna läsa textremsan på bio? Eller kanske du inte ser vad som händer på duken? I början av mars testades tre lösningar för att göra bio tillgänglig för många fler med synskador eller läshinder.

“Tillgänglig bio” är ett regeringsuppdrag som Svenska Filminstitutet fick i juni 2011. Syftet är att hitta åtminstone en lösning för att göra bio tillgänglig för personer med synskada och långsamläsare. I början av mars var det dags för filminstitutet att ordna ett användartest. En av tre lösningar som testades var MovieTalk, som utvecklas i projektet Talande Textremsa som drivs av Dyslexiförbundet FMLS. De andra lösningarna utvecklas av företagen DoGood och Videvox. Lösningarna spelade upp uppläst textremsa och syntolkning i smartphone. Både Sveriges Radio och Rapport fanns på plats under testet. SVTs Rapport var där och gjorde reportage – även Kulturradion.

I slutet av maj avslutas Filminstitutets arbete och resultaten ska rapporteras till regeringen. 

 

Bifogade länkar:
Daniel Göransson från Unga Synskadade var med på Filminstitutets användartest.
Daniel Göransson från Unga Synskadade testade appar när Filminstitutet ordnade användartest. Närmast kameran är Anders Westin från SFI. (Bild: Eva Hedberg)
Annonser