1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden
På tjänsten "1177 Vårdguiden" kan man förutom information om vård, hitta information om regler och rättigheter. Viss information gäller enbart för vissa regioner!

På 1177 Vårdguidens hemsida, hittar du information om regler och rättigheter som gäller i din region. Du hittar också fakta och råd kring hjälpmedel.

 

Regler och rättigheter
Genom tre steg hittar du information om vad som gäller i din region vid dyslexi eller dyskalkyli, eller vid utredning:

1. Gå till 1177 Vårdguidens hemsida. Se länk i länklistan.

2. Välj ditt landsting.

3. Skriv i sökfönstret: “dyslexi” eller “dyskalkyli”.

Här hittar du allmän information om vilka hjälpmedel som finns och hur utredning går till. Här finns också allmän information om vart du vänder dig för att få dina hjälpmedel. 

Hjälpmedel
Under Hjälpmedel för kognition och kommunikation kan du hitta de hjälpmedel som du kan få genom en förskrivare.

Annonser