Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Bristande tillgänglighet blir diskriminering
Den 1 januari 2015 börjar den nya diskrimineringslagen att verka. Då kan skolan, sjukvården och arbetslivet bli tillgängligare. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering från och med januari 2015.

Den nya diskrimineringslagen har kritiserats för att den tillåter undantag:

* Åtgärderna ska vara skäliga för verksamheten. Förändringar som är alltför dyra eller praktiskt omöjliga behöver inte genomföras.

* Vissa verksamheter som har färre än tio anställda omfattas inte av lagen.

Den som drabbas av diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning kan kräva sina rättigheter i domstol. Domstolen tolkar sedan lagen och beslutar om det enskilda fallet är att betrakta som diskriminering eller inte. Domarna från och med januari 2015 blir vägledande för vad som kan tolkas som diskriminering.

Enligt diskrimineringsombudsmannen är en av skillnaderna med den nya lagen att den omfattar hela utbildningsområdet.

 

Diskriminering kan även anmälas till Diskrimineringsombudsmannen. För mer information om anmälan och om Diskrimineringsombudsmannen, följ länk via länklistan.

För mer information om lagen, se länk till Riksdagen som du hittar i länklistan.

På Dyslexidagarna i Malmö 2014 presenterade juristen Annika Jyrvall Åkerberg den nya diskrimineringslagen. Länken till filmen hittar du i länklistan.

Tillgänglighet i skolan? Se länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten i länklistan.

Läs även Föräldrakrafts intervju med Annika Jyrvall Åkerberg om den nya lagen. Se länk i länklistan.

Läs också en artikel i Lärarnas tidning om den nya lagen. 

Annonser