Våra mål

Dyslexiförbundet vill påverka samhället och arbetar för:

Demokrati och delaktighet

 • samhällsinformation som är anpassad exempelvis i inläst format
 • tillgängliga webbsidor hos myndigheter, kommuner med flera

Lärarutbildning

 • obligatorisk utbildning om funktionsnedsättningar inklusive läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter i lärarutbildningen
 • ökad kunskap om läsutveckling hos lärare
 • kontinuerlig fortbildning av skolpersonal

Tidig upptäckt

 • insatser för tidig upptäckt i förskolan och tidig träning hos elever med svårigheter

Stöd och kompensation i skolan

 • läromedel som alla kan läsa – inlästa läromedel, talböcker med mera
 • individuellt anpassad undervisning med rätt pedagogik
 • ett resurs- och kunskapscentrum och/eller Skoldatatek i varje kommun för stöd åt lärare och elever

Arbetsliv

 • hjälp till arbetsträning, arbete och hjälpmedel i arbetet
 • rätt till anpassade instruktioner och manualer

Hjälpmedel

 • hjälpmedel till personer med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter – endast några få får godtycklig hjälp idag
 • genomför hjälpmedelsutredningens förslag
 • stöd i vardagen med anteckningshjälp och taltjänst till alla

Kultur

 • kultur som inte utestänger de som har svårt att läsa
 • uppläst textremsa på tv, bio och teater
 • rätt till taltidningar, talböcker och anpassad webb

Forskning

 • mer forskning behövs om funktionshinder, om dyslexi och dyskalkyli och om läs-, skriv- och matematiksvårigheter
pexels-lara-jameson-8898688
Vi engagerar oss i frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Foto: Lara Jameson / Pexels.com.