Dyslexipriset

Vad är Dyslexipriset och varför delas det ut? Vem har vunnit och vem kan nominera?

Priset instiftades år 2015 av Dyslexiförbundet och företaget Svenskt talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Alla är välkomna att nominera till priset. Personer, föreningar eller institutioner kan nomineras. En jury utser sedan pristagaren.

Läs mer om priset och nominera på Svensk talteknologis sida. 

Tidigare pristagare:

2022

Gymnasieeleven Saga Lööf fick priset för att hon stått upp för elevers rätt att använda hjälpmedel i skolan och i synnerhet under nationella proven. Läs om Dyslexipriset 2022.

2021

Dyslexipriset 2021 gick till föreläsaren och författaren Torbjörn Lundgren som har jobbat med dyslexifrågor hela sitt vuxna liv. Läs mer om Dyslexipriset 2021.

2020 delades inget pris ut.

2019
Dyslexipriset 2019 gick till föreläsaren och entreprenören Susanna Cederquist som försöker förmedla en större bild av dyslexi. Läs mer om Dyslexipriset 2019.

2018
Dyslexipriset 2018 gick till logopeden Ulla Föhrer. Läs mer om Dyslexipriset 2018. 

2017
Dyslexipriset 2017 gick till  föreläsarduon Dysse: Niklas Nilsson och Petra Nylén, för att de på ett engagerat och personligt sätt informerar om hur det är att ha läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Dyslexipriset 2017.

2016
Gro Granqvist, Louise Lindqvist och Ingrid Lind fick Dyslexipriset 2016 för arbetet med innehållet i DysseAppen. Läs mer om Dyslexipriset 2016.

2015
Kent Sköld som arbetar som arbetsförmedlare fick det första Dyslexipriset. Han fick priset bland annat för de initiativ han har tagits till att verksamheter inom Arbetsförmedlingen för personer med läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Dyslexipriset 2015.

Bilden visar dyslexi prisets logga. Bredvid ordet "dyslexipriset" står en svart figur som bollar med ett antal objekt: bokstäver, siffror och ett hjärta.
Figuren för Dyslexipriset är ritad av Emmalill Frank.
Annonser