Ulla Föhrer är vinnare av Dyslexipriset 2018!

Bild på Ulla Föhrer som får ta emot Dyslexipriset
Ulla Föhrer tar emot priset
Logopeden Ulla Föhrer blev utsedd till årets vinnare av Dyslexipriset!

Den tredje och årets vinnare av Dyslexipriset blev Logopeden Ulla Föhrer. 

Motivation till vinsten var följande:

”I sin profession som logoped tog Ulla Föhrer tidigt initiativ till att utbilda sina kollegor om dyslexi. Det var en tid då logopeder betraktades som ”främmande fåglar” i skolans värld. Inte sällan blev hon hårt ansatt av pedagoger som ansåg att logopeder inte hörde hemma i skolan. Tillsammans med Elisabet Reslegård arrangerade hon under ett antal terminer en mängd mycket välbesökta föreläsningar på ABF-huset i Stockholm.

Under Dyslexikampanjen 1996/97, som initierades av Elisabet Reslegård, fick den yrkeskompetens Ulla Föhrer hade som logoped stor betydelse, och som styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen fortsatte hon arbeta för frågan.

Efter kampanjen genomförde Ulla Föhrer, tillsammans med kollegan Eva Magnusson, en serie djupintervjuer med 40 personer med dyslexi. Hur deras liv varit, från tidig ålder upp i vuxen ålder och arbetsliv. Ett banbrytande arbete, som på ett osentimentalt sätt ger röst åt dem som har dyslexi. Ett grundarbete som landade i viktiga slutsatser, som nu inspirerat till fortsatt arbete i projektet ”Orden på jobbet.”

Men framför allt har Ulla Föhrer med sin gärning visat att logopedens kompetens är naturlig, självklar och viktig, i både skola och arbetsliv.”

Ämnen: