Så kan Försäkringskassan hjälpa dig

Så kan Försäkringskassan hjälpa dig
Om du har haft en anställning i minst ett år, så är det Försäkringskassan du och din arbetsgivare kan vända er till för att få bidrag till arbetshjälpmedel.

Kanske vet ni inte vilka arbetshjälpmedel som kan vara bra i just ditt fall. Då kan en expert utreda det, på bekostnad av Försäkringskassan. Bidrag kan även lämnas till reparation av ett

arbetshjälpmedel.

Det berättar Henrik Janlinder, som arbetar på Försäkringskassans huvudkontor vid Telefonplan i Stockholm. Han är verksamhetsutvecklare på avdelningen för funktionsnedsättning.
De flesta ansökningar om bidrag till arbetsplatshjälpmedel hos
Försäkringskassan har med hörselnedsättning att göra. De står för 60–70 procent, berättar Henrik. Arbetsplatshjälpmedel för synnedsättning uppskattar han till 10–20 procent. Ansökningar om hjälpmedel för dyslexi förekommer också, men i mindre omfattning. 

Du eller din arbetsgivare kan ansöka om bidrag till arbetshjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. Då gäller följande:

  1. Du behöver ett medicinskt underlag, som visar att du har läs- och skrivsvårigheter.
  2. Ta reda på vad det finns för hjälpmedel och vad de kostar. Försäkringskassan vill att du bifogar en offert från leverantören.
  3. Kanske har företagshälsovården på din arbetsplats gjort en arbetsplats-utredning. Bifoga i så fall den.

Det är viktigt att skicka in ansökan med samtliga handlingar till Försäkringskassan innan arbetshjälpmedlet köps in.
Försäkringskassan kan bevilja bidrag  med högst 50 000 kronor, men för  datorbaserade hjälpmedel kan högre belopp beviljas.  Försäkringskassan kan ersätta arbetsgivaren med hälften av den kostnad för hjälpmedlet, som överstiger 10 000 kronor.

Låt säga att arbetshjälpmedlet (inte datorbaserat) kostar 40 000 kronor.
Då kan Försäkringskassan betala 15 000 kronor, vilket är hälften av den kostnad (30 000) som överstiger 10 000 kronor.
Det gäller om arbetsgivaren söker. Om den enskilde söker beviljas 40000 kr.
Den normala handläggningstiden för dessa ärenden är cirka en månad.

Försäkringskassan får in mellan 3500–4000 ansökningar för arbetshjälpmedel varje år. Cirka 18–20 procent får avslag. Då handlar det ofta om att arbetsgivaren har missat Arbetsmiljölagens krav på ”tillfredsställande arbetsmiljö”, som är arbetsgivarens eget ansvar. Ett arbetshjälpmedel behöver alltså vara mer specifikt, än det som alla behöver på en arbetsplats.  

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om arbetshjälpmedel. Försäkringskassan gör ingen skillnad på om arbetsgivaren är ett stort eller ett litet företag eller om man är en egen företagare.

Text: Ylva Bjelle


Faktaruta

Exempel på frågor i blanketten:

  • Vilka arbetsuppgifter har din medarbetare svårt för eller kan inte utföra med anledning av sin funktionsnedsättning?
  • Vilka arbetsuppgifter skulle din medarbetare kunna utföra med hjälp av arbetshjälpmedel?
  • Vilka anpassningar har du som arbetsgivare gjort? Till exempel arbetstider, arbetsmiljö, arbetsuppgifter och tekniska hjälpmedel?
  • Vilka åtgärder/anpassningar planerar du som arbetsgivare att göra för din medarbetare?

Ange om ansökan gäller för att köpa ett arbetshjälpmedel, reparera eller göra en expertundersökning

Källa: Försäkringskassans blankett 7547, Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel – för arbetsgivare

Två kvinnor framför en datorskärm (Foto: privat)
Annonser