Kurslitteratur på högskolan

Kurslitteratur på högskolan
Plötsligt står du med en lång lista med kurslitteratur i handen. Hjälp! Vad göra som student?

Myndigheten för tillgängliga medier – MTM, har i uppdrag att anpassa obligatorisk kurslitteratur på universitet och högskolor som talbok. Med kurslitteratur menas: En hel bok med ISBN eller ISSN-nummer som skall använda i sin helhet och som ger högskolepoäng (eller är en del av litteraturen för basåret).

Rent praktiskt betyder det att:

0. Kontrollera om boken finns i Legimus. Har du inget konto så får du det på valfritt bibliotek.
1. Du tar din lista med kurslitteratur och går till universitetsbiblioteket. Om det handlar om valbar litteratur, behöver ha med dig ett intyg som säger att boken ska användas i sin helhet. För mer information se MTM:s hemsida.
2. Biblioteket gör en beställning hos MTM.

Observera att du måste vara ute i god tid. Det kan ta upp till åtta veckor för MTM att producera talboken. 

Se filmen om talböcker på högskolan från MTM. (Länk till Youtube.)

Läs mer om Legimus på vår sida.

Läs mer på MTM:s hemsida om Legimus. Dit kan du även hänvisa bibliotekspersonal som är osäker på hur de gör.

Läs mer om hur du läser texter digitalt på vår sida

 

Foto: Dmitry Ratushny on Unsplash
Foto: Dmitry Ratushny on Unsplash
Annonser