Rapport om stöd på högskola

De flesta högskolor och universitet uppmanar studenter med svårigheter att göra en utredning för att få stöd.
Under året har vi gjort en undersökning om vilket stöd studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter får på landets högskolor och universitet. Studenternas bild av det stöd de får stämmer inte alltid överens med det som högskolorna säger att de ger.

Vi har ställt frågor till både studenter och unversitet. Några av våra slutsatser presenteras här nedan. Ladda ner rapporten för att läsa hela.(pdf-dokument.)

Utdrag från rapporten

"Handläggningstiden för att få sitt stöd kan vara lång. En student skriver att det tog sex veckor innan stödet beviljades. Det gick inte att skynda på processen eftersom stödet först kunde sökas efter att kursen hade startat. En annan student skriver att det dröjde tre månader efter kursstart innan stödet beviljades."

"Det är en bra början att det finns samordnare på alla lärosäten. Det stora problemet är att samordnaren inte kan besluta om alla former av stöd. När det kommer till anpassad examination eller tentamen kan samordnaren bara rekommendera. Det är examinatorn som fattar beslutet om anpassningen."

"Få studenter upplever att undervisande personal har tillräckligt med kunskap om det stöd som de behöver. Svaren visar att många universitet har en lång väg att gå för att lärarna ska förstå studenternas behov."

"Talsyntes är det vanligaste stödet som universitet och högskolor erbjuder studenter med läs- och skrivsvårigheter. Anmärkningsvärt är att knappt hälften av studenterna uppger att de har fått talsyntes."

"26 av de 38 lärosäten uppger att de dessutom kan erbjuda muntlig examination, men anmärkningsvärt är att bara tre av studenterna säger sig fått denna typ av anpassning. Många önskar dock att de kunde få det."

 

Ämnen: