Organisation

Dyslexiförbundet är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna organiserar sig i lokalföreningar som organiserar sig i distrikt. Som medlem kan man även välja att engageras sig i en av förbundets grupper eller sektioner.

Läs våra stadgar som styr vårt arbete. 

Läs vår vision, handlingsplan och värdegrund.

Lokalförening

Förbundets medlemmar är organiserade i lokalföreningar runt om i landet. Som medlem tillhör du den lokalförening som geografiskt finns närmst dig. Lokalföreningarna ordnar många lokala arrangemang som till exempel föreläsningar. Lokalföreningarna ska varje år hålla årsmöten senast 15 mars.  Lokalföreningen leds mellan årsmötena av en styrelse som väljs på årsmötet. 

Distrikt

Lokalföreningarna är samlade geografiskt i distrikt. Distrikten ska kalla lokalföreningarna till årsmöte varje år mellan 16 april-15 maj. 

Förbundsråd och kongress 

Varje år i oktober så samlas förbundet till ett förbundsråd. Vid förbundsrådet går man igenom förbundets verksamhet. Förbundsrådet kan även ge vägledning till förbundsstyrelsen om förbundets verksamhet.   

Vart tredje år hålls kongress istället för förbundsråd, det högsta beslutande organet i förbundet. Distrikten kan skicka ombud till kongressen. Kongressen beslutar om förbundets verksamhet de kommande tre åren, de väljer också ny förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. 

Medlemmar kan motionera 

Vill du som medlem påverka din lokala förening kan du göra det genom att motionera till årsmötet. Skriv upp vad du vill att förbundet ska arbeta med eller frågor du önskar drivs och skicka in motionen till din lokalförening före den 1 februari.   

Vill du påverka förbundet på nationell nivå så kan du som medlem motionera till förbundets kongress. En kongressmotion ska sändas till distriktet före den 16 mars under kongressåret. 

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter. De leder förbundets dagliga verksamhet på nationell nivå, som till exempel att skapa opinion, ordna webbinarier och nationella arrangemang som Dyslexiveckan. Förbundsstyrelsen hjälper, stöttar och utbildar distrikten och lokalföreningarna i deras arbete, när de så önskar. Till sin hjälp i förbundsstyrelsens arbete så finns det ett förbundskansli.  

Under förbundsstyrelsen finns även flera grupper/sektioner där medlemmar träffas utifrån att de är intresserade av en sakfråga i stället för geografisk tillhörighet. Exempel på grupper/sektioner är: 

  • föräldragrupp 
  • dyskalkyli  
  • ungdomssektion 
  • revisorer. 

Revisorernas uppgift är att granska förbundets verksamhet. Förbundet har både lekmannarevisorer och professionella revisorer. Hitta kontaktuppgifter till revisorerna. Hitta kontaktuppgifter till revisorerna. 

Förbundets valberedning väljs på kongressen och är verksam mellan kongresserna för att förbereda valen på kongressen, framför allt av ny förbundsstyrelse. Förbundsråden mellan kongresserna kan vid behov förrätta fyllnadsval av styrelsesuppleanter. Vill du komma i kontakt med valberedningen så kan du mejla valberedning@dyslexi.org. 

En upp och nedvänd triangel med texten överst "Medlemmarna här ligger makten". Nedanför texten "Distrikten lokalföreningar". Nederst i triangeln, vid dess spets "Förbundsstyrelsen" och under det en liten triangel som stödjer den stora med texten "Kansliet".
Medlemmarna har makten över föreningar och distrikt samt förbundsstyrelse. Kansliet stödjer resten av organisationen.