Röster om FMLS Del 3. – 1990-talet och Dyslexikampanjen

Röster om FMLS Del 3. – 1990-talet och Dyslexikampanjen
År 1990 var "Läskunnighetens år" då erkändes Dyslexiförbundet som handikapporganisation.

På 1990-talet fick Dyslexiförbundet ordentlig fart och mycket hände. Inte minst bidrog den stora Dyslexikampanjen 1996-97 till det. Här berättar medlemmar om hur fölrbundet arbetade under dessa år.

Play Video
Annonser