Röster om FMLS Del 1. – Så startade det

Röster om FMLS Del 1. – Så startade det
Dyslexiförbundet FMLS historia börjar på tre folkhögskolor år 1979.

I denna film som som framställdes till 25-års jubileet och här är uppdelad i fyra delar berättar medlemmar om hur det gick till.

Play Video
Annonser