Röster om FMLS Del 2 – 1980-talet – Skrivknuten byggs upp .

Röster om FMLS Del 2 – 1980-talet – Skrivknuten byggs upp .
En verksamhet som Dyslexiförbundet har är Skrivknuten. Den startade på 1980-talet som ett projekt och lever fortfarande.

I denna film som gjordes till Dyslexiförbundets 25-årsjubileum beskrivs tankarna och dess historia. Det är del två av jubileumsfilmen, som består av fyra delar.

Play Video
Annonser