Om Orden på jobbet

Om Orden på jobbet
Hur mycket måste man läsa, skriva och räkna på jobbet? Orden på jobbet ska kartlägga arbetsplatser för att se hur mycket vi läser, skriver och hanterar siffror på jobbet. Vi vill visa möjligheter och lösningar för personer med dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet.

Projektledningen finns på Dyslexiförbundets kansli i Sundbyberg. Kontakta oss gärna, Janet Eltebo projektledare, Bengt-Erik Johansson, sakkunnig/expert, Torbjörn Lundgren, sakkunnig/expert och Peter Ingelund, samordnare för projektet i Norrland.
Orden på jobbet finansieras av Arvsfonden. Läs mer om syfte och själva ansökan i artikeln, Mer om Orden på jobbet.

“Ordet på jobbet” är i fokus i Norrbotten när det i veckan är europeiska dyslexiveckan. Projektet drivs av Dyslexiförbundet och finansieras av Arvsfonden. Dyslexiförbundet samarbetar också med facken IF Metall, Transport och Kommunal, samt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
I projektet jobbar Dyslexiförbundet mot arbetsgivare och fackföreningar för att anställda med dyslexi ska få rätt hjälpmedel på jobbet.
– Digitaliseringen har gjort att det inte går att låta bli att skriva, men nog har jag trollat med knäna under mitt yrkesliv för att slippa blotta mig och visa att jag stavar fel till exempel, säger Bengt Westling, som gick i pension i mitten av juli efter 44 år som sjöman och är ordförande i Dyslexiförbundet i Norrbotten.
Nu hoppas han att arbetsgivarna ska se att det är win-win-lösning om de anställda får hjälp.
– Det finns så många bra hjälpmedel som till exempel, Talsyntes, där du kan prata in det du vill skriva i ett mail, säger Westling.

P4 Norrbotten
Du hittar programmet i filen här nedanför

Orden på jobbet – samarbete med Dyslexiförbundet
IF Metall deltar tillsammans med Transport och Kommunal i Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet. Syftet med projektet är att uppmärksamma och sprida kunskap om dyslexi, läs- och skrivsvårigheter samt att ge råd och tips för bättre möjligheter och lösningar i arbetslivet.
Se IF Metalls film i projektet Orden på jobbet där fyra medlemmar berättar om sina egna erfarenheter av att ha dyslexi i arbetslivet såväl som i det fackliga uppdraget. 

Tidningen Dagens Arbete skriver om projektet Orden på jobbet och om anställda med dyslexi. Du hittar dit via länken här nedanför.

I denna film beskrivs arbetsdagen för några anställda inom den kommunala sektorn. Hur mycket text och siffror handlar det om och hur löser man det om man har det  svårt med ord, bokstäver och siffror?
Filmen finns i en lång version (ca 11 min) och en kort (ca 2 min).
Filmerna finns också med och utan text och i olika format.
Du hittar de olika versionerna i länkarna här nedanför.

Fackförbundet Transports – som är med i Projektet Orden på jobbet – skrivit i sin tidning Transportarbetaren (september 2017) en serie artiklar om dyslexi i arbetslivet. 
Här nedanför hittar du länkar till alla artiklar och den pod de gjorde:

Att köra lastbil eller bärgningsbil betraktas av en del som ett “enkelt jobb”. Ett jobb som inte kräver så mycket läsning skrivning eller sifferhantering. Men verkligheten ser annorlunda ut när man tar sig tid att titta efter. I projektet Orden på jobbet har vi gjort det och ett resultat är filmen om Transportyrket

och stolta steg.I måndags, 5 juni, presenterades Dyslexiförbundets Arvsfondsprojekt Orden på jobbet på Transportarbetareförbundets kongress i Örebro. Vi, ordförande Bengt-Erik Johansson, biträdande projektledaren Victor Estby och Begripsam AB:s Tommy Hagström, fick möjlighet att stå på scenen och under en halvtimme presentera projektet inför hela kongressen. Vi passade på att visa projektets första informationsfilm om att läsa, skriva och hantera siffror på arbetet. Både vår presentation, projektet och filmen fick mycket beröm. Transportarbetareförbundet finns representerat i projektets referensgrupp och har ett stort engagemang i frågor om läs- och skrivsvårigheter.
Vi fick kontakt med flera aktiva transportare när vi under resten av dagen delade ut information om projektet, förbundet och om dyslexi och dyskalkyli. Och många exemplar av tidningen Läs & Skriv gick åt. Här medverkade även förbundets nya projektkoordinator Janet Eltebo. Flera stycken var intresserade av att bli ambassadörer för projektet. Tommy Hagström, som ingår i projektets forskningsteam, intervjuade en rad personer med funktionsvariationer och fick omfattande enkäter ifyllda. På eftermiddagen lämnade vi kongressen med ny energi

 

foto på fem av ambassadörerna
Ambassadörer i Orden på jobbet
Dom två senaste Ambassadörerna Peter Ingelund och Bengt Westling
Ambassadörer i Orden på jobbet
Annonser