Röster om FMLS Del 3. - 1990-talet och Dyslexikampanjen

År 1990 var "Läskunnighetens år" då erkändes Dyslexiförbundet som handikapporganisation.

På 1990-talet fick Dyslexiförbundet ordentlig fart och mycket hände. Inte minst bidrog den stora Dyslexikampanjen 1996-97 till det. Här berättar medlemmar om hur fölrbundet arbetade under dessa år.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp .
Röster om FMLS Del 1. - Så startade det