Tillgänglighet för hela samhället

Tillgänglighet för hela samhället
Hur gör man information och samhälle tillgängliga för alla? Mydigheter för delaktighet har gett ut en skrift i ämnet som går att ladda ned gratis.

Myndigheten för delaktighet

Riktlinjer för tillgänglighet

Publikation som utgår från myndigheternas skyldighet att ta hänsyn till de funktionshinders- politiska målen och riktar sig till myndigheter, men som kan användas av alla organisationer. Ger konkret information om hur man når målen. Vilka lagar gäller och hur gör man?

Boken går att ladda ned som e-bok från www.mfd.se.

I länklistan hittar du också MFD:s praktiska checklista för att göra informtion tillgänglig. Bra att ha tillhands när du skapar nytt material/ny hemsida.

Framsidan av publikationen Riktlinjer för tillgänglighet
Annonser